deflogo

De visie van KAAT-kinderopvang

Kaat-kinderopvang heeft locaties in Helmond-Noord, Brouwhuis en Stiphout. Bij KAAT-Kinderopvang bieden we maatwerk gedurende de dag waarbij we kijken naar de behoeftes, interesses, achtergronden, capaciteiten en ontwikkeling van de kinderen. We zoeken naar kansen om deze zo optimaal mogelijk te benutten. Kinderen krijgen binnen ons aanbod de gelegenheid om zich doelmatig, gezamenlijk en zelfstandig te ontplooien. We stimuleren kinderen positief, creatief en flexibel te zijn en dagen kinderen uit om hun eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken.

Locaties

In samenwerking met Stichting Openbare Basisscholen Helmond vormen wij op 3 locaties een kindcentrum.

Het kind centraal

Een veilige vertrouwde plek voor het kind.

De tarieven van KAAT-kinderopvang

De uiteindelijke kosten voor onze opvang zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. In veel gevallen heb je recht op kinderopvangtoeslag en betaalt de overheid voor een gedeelte mee.

Heeft u een vraag aan ons?

Klik op de button om contact met ons op te nemen. We reageren zo spoedig mogelijk op uw vraag.