Ons aanbod

Peuteropvang

Wanneer de kinderen rond de 2/2.5 jaar oud zijn, zijn ze toe aan een nieuwe uitdaging. Ze stromen van de dagopvang door naar de peuteropvang. Op de peutergroep worden de kinderen voorbereid op groep 1. Er wordt gestructureerd gewerkt en gespeeld. De dag start altijd met een dagopening in de kring, daarna worden activiteiten gedaan welke te maken hebben met de taal- of rekenontwikkeling van de kinderen, of met de creatieve ontwikkeling of sociaal-emotionele ontwikkeling. De kinderen leren om samen te spelen en gerichte activiteiten te kiezen. Maar natuurlijk blijven het peuters en staat het spelen centraal en is het van belang dat de kinderen zich fijn voelen op de groep. 

We werken nauw samen met de basisschool zodat we kunnen zorgen voor een goede doorgaande lijn. De peuters zijn al bekend bij de leerkrachten van school en de leerkrachten van school zijn bekend bij de peuters, dit zorgt voor een vertrouwd en veilig gevoel wanneer de kinderen doorstromen naar school.

Wanneer het rustig is op de groepen kan het zijn dat de kinderen van de dagopvang en peuteropvang samengevoegd worden.

Dagopvang

Onze allerkleinsten maken gebruik van de dagopvang, deze groep is er voor kinderen van 0-2 jaar. Op de dagopvang is het het allerbelangrijkste dat de kinderen zich veilig voelen en ze zich goed voelen op de groep. Wanneer de kinderen zich veilig voelen kunnen ze zich gaan ontwikkelen. Die ontwikkeling gaat razendsnel tijdens de eerste 2 jaar van hun leven. Onze pedagogisch medewerkers zijn er om de kinderen te stimuleren, helpen en ze te laten groeien. 

Wanneer het rustig is op de groepen kan het zijn dat de kinderen van de dagopvang en peuteropvang samengevoegd worden.  

Buitenschoolse opvang

Vanaf 4 tot 13 jaar kan je kind bij ons terecht voor buitenschoolse opvang. Buitenschoolse opvang is opvang buiten de schooltijden om voor kinderen in de basisschool leeftijd. Denk hier aan voorschoolse opvang, naschoolseopvang, opvang tijdens vakantiedagen en studiedagen.

Op de bso worden activiteiten aangeboden welke aansluiten bij de interesses van de kinderen. Denk aan knutselactiviteiten, sport en spel, buitenspelen, koken etc. Ons doel is om de kinderen een fijne, ontspannen middag of dag te bezorgen. De activiteiten die we aanbieden zijn dan ook niet verplicht voor de kinderen. Wanneer een kind lekker een boekje wil lezen op de bank vinden wij dat ook prima.

Tijdens de voorschoolse opvang is het mogelijk om een boterham mee te eten, dit kan tot 8.00 uur.

Tussenschoolse opvang

Bij Kindcentrum de Bundertjes is het mogelijk om tussenschoolse opvang af te nemen. De kinderen bijven op school eten tussen 12.00-13.00 uur. Onze tso coördinator zorgt er, samen met een pedagogisch medewerker en een groot aantal vrijwilligers, voor dat de kinderen rustig kunnen eten en even kunnen ontspannen voordat de school weer begint. 

De kinderen nemen zelf eten mee. Wij vinden een goede gezondheid belangrijk daarom vinden we snoepjes en grote koeken niet acceptabel.