Oudercommissie KAAT-kinderopvang

Alle locaties van KAAT-Kinderopvang beschikken over een oudercommissie. Deze bestaat uit ouders die graag mee willen denken met de organisatie. De oudercommissie heeft als doel de kwaliteit en veiligheid ten behoeve van de kinderen te versterken en te waarborgen.

KAAT-Kinderopvang treft een regeling voor de afhandeling van klachten over:

–  Een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
–  De overeenkomst tussen de houder en de ouder.

 

De oudercommissie komt minimaal 2 keer per jaar samen met de directie en/of manager. Wanneer nodig, komt deze vaker bijeen. 

 

OKC de Lindt

Eva van Rijsingen
Helene Zwiers
Mandy Vereijken

OKC de Stroom

Manon Donkers
Linda Gött
Maikel Hoogeveen
Linda van den Eijnde

OKC de Bundertjes

Jose Witvliet
Gitte Gorissen
Evelien van Ansem