Visie

Jij bent bijzonder!

We zien wie jij bent en bieden wat je nodig hebt

Bij KAAT-Kinderopvang bieden we maatwerk gedurende de dag waarbij we kijken naar de behoeftes, interesses, achtergronden, capaciteiten en ontwikkeling van de kinderen. We zoeken naar kansen om deze zo optimaal mogelijk te benutten. Kinderen krijgen binnen ons aanbod de gelegenheid om zich doelmatig, gezamenlijk en zelfstandig te ontplooien. We stimuleren kinderen positief, creatief en flexibel te zijn en dagen kinderen uit om hun eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken.

We willen dat kinderen gelukkig zijn binnen de opvanglocaties van KAAT-Kinderopvang. Aandacht en een positieve, veilige, (leer)omgeving zijn voorwaardelijk om goed aan te sluiten bij elk kind. Onze aandacht is oprecht, gemeend en persoonlijk. Samen bouwen we aan een sterke persoonlijkheid. Een kind dat vertrouwen heeft in zichzelf, straalt dit uit. Vanuit deze basis maken kinderen stapjes op weg naar zelfstandigheid en leren kinderen zelf keuzes te maken. Dit is de basis voor een kansrijke toekomst. We zijn betrouwbaar, we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen, we hebben respect voor elkaar.

Jij mag meedoen!

Ontwikkelen en leren is een sociaal proces waarbij we vanuit verbinding SAMEN verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling. SAMEN hebben we, vanuit verbinding, een gedeelde verantwoordelijkheid voor het optimaal stimuleren van de ontwikkeling van het kind.

De verbinding met het onderwijs is enorm belangrijk om het kind een doorlopende leerlijn en een zachte landing te bieden. Kinderopvang en onderwijs vullen elkaar op een waardevolle manier aan.

Bij KAAT-Kinderopvang zijn we in een continu leerproces op zoek naar de verbinding met de leefwereld van de kinderen.

SAMENwerken, creativiteit en oplossingsgericht denken zijn hierbij belangrijke vaardigheden.

We bieden kinderen van 0 tot 13 jaar een doorgaande lijn in de begeleiding en de ontwikkeling binnen het OKC.

Met een team van enthousiaste professionals vanuit verschillende disciplines, werken we SAMEN aan een veilige stimulerende omgeving die voelt als een thuis. We bewegen mee met de veranderende tijd, we creƫren en benutten kansen. Een open, heldere en eerlijke communicatie met het kind en met de ouder(s)/verzorger(s) ondersteunt ons daarbij. SAMEN met ouders hebben we als professionals de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van kinderen.

Bij KAAT-Kinderopvang beleven we met elkaar een leuke fijne dag en geven we de kinderen elke dag iets mee!